In november 1993 begon BBDA als een databank met gemiddeld honderd ingeschreven werkzoekende doktersassistenten. Sommigen nog in opleiding, anderen net geslaagd, weer anderen toe aan een nieuwe uitdaging, voornamelijk op zoek naar een vaste (parttime of fulltime) baan.
Maar ook mensen, die invalswerk willen doen.

Werken als doktersassistente
Sinds 1978 werkt de oprichtster fulltime als doktersassistente in een huisartsenpraktijk in Rotterdam.
Hier lopen al jaren leerling-doktersassistenten als stagiaire mee in de praktijk. Eerst van het LOI en later ook van het MDGO in Rotterdam.

Lesgeven
Daarnaast vroeg men haar in 1991 om 's avonds les te geven aan doktersassistenten, die de opleiding volgden aan het Opleidingsinstituut voor Paramedische beroepen 'Leny Mooldijk'. Een geweldige ervaring! Voor de klas vertellen hoe de praktijk in elkaar zit en daardoor het vak "doktersassistent" uit een hele andere hoek bekijken. In april 1995 werd "Leny Mooldijk" overgenomen door Essay-opleidingen. Hetgeen sinds kort weer is overgenomen door een reïntegratiebureau dat probeert de opleiding voort te zetten onder de naam Capabel Onderwijs Groep. Naast op school voor de klas staan, geeft zij ook af en toe gespecialiseerde cursussen in het gebruik van een HIS, klassicaal of individueel en op locatie. Tot slot heeft zij meegewerkt aan de oprichting van CARpraktijk, onderdeel van de DHV Rotterdam e.o. waar men geaccrediteerde nascholingen voor doktersassistenten verzorgt.

Een vèrstrekkend besluit
Steeds vaker kwam de vraag om werk van stagiaires en leerlingen. Ook artsen klopten af en toe aan. Nadat het adres van een werkzoekende assistente onvindbaar bleek te zijn, kwam het tot een vèrstrekkend besluit in de zomer van 1993: BBDA werd geboren. Een echte databank van werkzoekende doktersassistenten werd opgezet.

Combineren van werk en hobby
Toen BBDA in november 1993 werkelijk van start ging, werd er veel gebruik gemaakt van antwoordapparaat, later VoiceMail en daarnaast de fax waardoor overdag de zaken werden waargenomen. Tegenwoordig verlopen de contacten naast telefonisch voornamelijk per email en worden gegevens over vacatures en CV´s van kandidaten digitaal doorgestuurd.

Evaluatie
In de bijna 11 jaar van haar bestaan is er een kleine 600 maal een beroep gedaan op BBDA.
Vooral de laatste jaren steeg de vraag en daardoor ook het aantal plaatsingen enorm.
BBDA kon in ruim 60% van alle aanvragen hulp bieden.

Toekomst
De toekomst belooft meer en snellere resultaten nu heel veel zaken digitaal en automatisch geregeld
worden.
Het persoonlijke contact blijft echter erg belangrijk!
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem gerust contact op!